top of page
לוגו סופי עם טקסטורה-01.jpg
קורות חיים: CV

 בית החולים ״ליס״ ליולדות ונשים, איכילוב, המרכז הרפואי תל אביב 

מנהל המחלקה לרפואת האם והעובר והריון בסיכון גבוה

 בית החולים ״ליס״ ליולדות ונשים, איכילוב, המרכז הרפואי תל אביב 

מנהל מרפאת טרום לידה והריון בסיכון גבוה

 בית החולים ״ליס״ ליולדות ונשים, איכילוב, המרכז הרפואי תל אביב 

מנהל מרפאת תאומים

החוג למיילדות וגינקולוגיה, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב

פרופסור חבר קליני

בית חולים מאונט סיני, טורונטו, קנדה

השתלמות עמיתים, רפואת האם והעובר

בית חולים סאניברוק, טורונטו, קנדה

השתלמות עמיתים, מיילדות מתקדמת

 בית החולים ״ליס״ ליולדות ונשים, איכילוב, המרכז הרפואי תל אביב 

התמחות ביילוד וגינקולוגיה

 הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב

לימודי רפואה

bottom of page